Solbjerg

Solbjerg

Solbjerg er beliggende i Aarhus kommune, 16 km syd for centrum.
Der er i Solbjerg flere dagligvarebutikker, vuggestue, dagpleje, børnehave, skole og idrætsforening.
Der er kort afstand til motorvejen, enten via Stilling eller via Hasselager.

Arealet, Hyldevangen, hvor boligerne opføres, ligger som det sidste ubebyggede areal i et større udstykningsområde.
Arealet støder mod syd op til et eksisterende boligområde. Mod nordvest støder arealet op til Ravnholdt Hede, som af Naturstyrelsen er udlagt til skovrejsningsområde. Der er foreløbigt rejst 130 ha ud af planlagt 315 ha. (kilde: Lokalsamfundsbeskrivelse fra Solbjerg Lokalråd).
Både Solbjergskolen og indkøb kan nås via interne veje i boligområdet.
Der er 16 km til Storetorv i Aarhus fra boligområdet, og ca 10 km til motorvejen via Stilling.
Vi har forsøgt at vise områdets kvaliteter, fordi det er sjældent at man så tæt på en storby kan finde en bolig med direkte adgang til skovområde til fri benyttelse. Området præsenterer sig bedst på gå- eller cykelture i Skoven.

Projekter

Dansk Byggeselskabs nye projekter er placeret i rolige, børnevenlige kvarterer.

00-Grundfor-beliggenhedsplan-01

Nyheder

Hold dig opdateret med de nyeste projekter
og relevante informationer.

Stort projekt på vej i Hornslet

Dansk Byggeselskab A/S indgår aftale med Vendehøj A/S om udviklingen af storparcel i Hornslet med op til 92 boliger. Dansk Byggeselskab har indgået en samarbejdsaftale…