Overblik

Hvordan sker købet af en bolig fra Dansk Byggeselskab A/S?

DBS anvender ejendomsmæglere. Ejendomsmægleren udleverer alle relevante materialer – lige fra brochurer til salgsopstilling, købsaftale, salgs-og leveringsbetingelser, teknisk materialebeskrivelse m.v.

Køber bør nøje gennemgå disse dokumenter. DBS har ikke mulighed for at tilrette dokumenter individuelt til den enkelte køber, og DBS har heller ikke mulighed for at indrette boliger specielt til den enkelte køber, bortset fra de muligheder, konceptet giver ift. inventar, hvidevarer og gulvbelægning.

Mailkorrespondance anses ikke som en ændring i aftaler.Hvis ændringer eller præciseringer undtagelsesvis skal finde sted, skal det ske ved en allonge til købsaftalen, som tiltrædes af parterne.

Når køber har tiltrådt købsaftale samt de øvrige tilknyttede dokumenter, tiltrædes aftalen af DBS.

Herefter begynder 7 dages fortrydelsesfrist.

Når opførelsen af købers bolig påbegyndes med udgravning til sokkel, anmodes køber om at indbetale depositum til mægler, samt stille pengeinstitutgaranti for restkøbesummen over for DBS.

Garantien stilles på de vilkår, der er aftalt mellem Realkreditrådet, Finansrådet, Advokatrådet og Dansk Ejendomsmæglerforening. DBS accepterer ikke andre udformninger af pengeinstitutgarantier end disse.

Købesummen skal deponeres i det af DBS anviste pengeinstitut 7 dage, før boligen afleveres.

Beløbet frigives til DBS, når boligen er afleveret, afleveringsrapport er underskrevet, og nøgler er udleveret til køber.

Hvis der på afleveringsforretning konstateres mangler eller manglende arbejder – f.eks. have eller skur – hensættes der i afleveringsrapporten beløb til udbedring af disse mangler. Disse beløb forbliver indestående på deponeringskontoen, indtil beløbet er frigivet af køber ved manglens udbedring, eller en skønsmand via Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed iht. garantien afviser manglen eller konstaterer denne udbedret, eller der er truffet en endelig afgørelse ved domstolene herom.

Konceptet indeholder en række muligheder for at tilpasse sin bolig individuelt. I det omfang det ønskes, kan omkostningerne ved disse individuelle tilpasninger lægges oven i købesummen med henblik på at sikre køber en fornuftig finansiering af disse omkostninger.

Dette sker ved et tillæg til købsaftalen.

DBS ejendomsmæglere kan være behjælpelig med at fremskaffe finansieringstilbud i forbindelse med køb af boligen.

DBS forbeholder sig ret til at ændre priserne i salgsperioden for usolgte boliger.

vis-haveside-hvid-20170306-1

Købers rådgiver

Det er en god ide at anvende juridisk og teknisk rådgivning i forbindelse med køb af en bolig.

Rådgivningen sikrer for køber et bedre grundlag for at træffe beslutning om køb af bolig, herunder hvilke rettigheder og pligter man har som køber af boligen.

DBS koncept giver imidlertid ikke mulighed for individuelt at tilpasse konceptet teknisk eller juridisk.

Vores mulighed for at levere en priskonkurrencedygtig bolig ligger netop i at reducere omkostninger og risici ved individuelle tilpasninger.

Det anbefales i forbindelse med afleveringen af boligen, at køber bistås af en autoriseret byggesagkyndig.

Derimod er der som udgangspunkt ikke i byggeperioden mulighed for at give en sagkyndig adgang til at gennemgå boligen, hverken i form af besøg på byggepladsen eller i forhold til besvarelse af tekniske spørgsmål.

Begrundelsen herfor er, at konceptet stiller begrænsninger i forhold til individuel servicering, da Dansk Byggeselskab A/S alternativt ikke vil kunne levere tilsvarende konkurrencedygtige priser.

Projekter

Dansk Byggeselskabs nye projekter er placeret i rolige, børnevenlige kvarterer.

00-Grundfor-beliggenhedsplan-01